Uitgesloten Challenges trajecten

Om deel te nemen aan een Challenge zul je je moeten inschrijven en je trajecten op moeten nemen met de app. Er zijn verschillende redenen waarom opgenomen trajecten kunnen worden uitgesloten. 

 


Mogelijke redenen

  1. De gemiddelde snelheid van je traject was te hoog om tot één van de toegelaten activiteiten (sporten) van de Challenge te behoren.
  2. De maximumsnelheid van je traject was te hoog voor een van de toegestane activiteiten van de Challenge.
  3. De activiteit die je hebt geregistreerd behoorde niet tot de toegestane activiteiten van de Challenge.
  4. Je traject voldeed niet aan de vereiste minimumafstand (bijv. in kilometers, zoals gedefinieerd in de regels van de Challenge).
  5. Jouw traject voldeed niet aan de vereiste minimale duur of trainingstijd (bijv. in minuten of uren, zoals gedefinieerd in de regels van de Challenge).
  6. Jouw traject lag buiten de regio van de Challenge zoals gedefinieerd in de regels.
  7. De begin- en eindtijd van het traject vielen buiten het tijdsbestek van de Challenge (d.w.z. je hebt het traject opgenomen voordat de Challenge begon of nadat deze was afgelopen).
  8. De begin- en eindtijd van je traject waren dezelfde als die van een ander nummer (elk nummer telt maar één keer en het lijkt erop dat het nummer is gedupliceerd).
  9. Er waren technische problemen bij het opnemen van het traject

Mogelijke oplossingen

Het kan zijn dat je nummer toch meetelt als onderdeel van een Challenge ondanks dat het in eerste instantie uitgesloten was. Er zijn verschillende opties beschikbaar (afhankelijk van de reden waarom je traject in eerste instantie als ongeldig werd beschouwd) en je kunt bepaalde fouten zelf herstellen.

In de gevallen 1. en 2.

Jouw gemiddelde of maximale snelheid was te hoog om tot de geselecteerde activiteiten te behoren. Kan het zijn dat je per ongeluk bent doorgegaan met opnemen nadat je weer in de auto was gestapt? Zo ja, dan kun je het traject bijsnijden om het ongeldige gedeelte te verwijderen. De optie om dit te doen is te vinden in het bewerkingsgedeelte van het traject op het web en in de app. 

In geval 3.

De activiteit die je hebt opgenomen behoorde niet tot de toegestane activiteiten van de Challenge. Je bent in staat om dit achteraf te wijzigen. Ga hiervoor naar de bewerkingssectie van je traject op het web of in de app en verander de activiteit in een activiteit die wel deel uitmaakt van de Challenge.

Helaas zijn er geen oplossingen om de andere problemen aan te pakken. Als het probleem technisch lijkt te zijn of zonder duidelijke reden, neem dan contact op met onze support.


Goed om te weten

Zorg ervoor dat je bekend bent met de toegestane activiteiten, de regio en de duur van de Challenge om succesvol te kunnen deelnemen.

Aangeraden om te lezen